Mahfan, S.Pd, lahir di Banyumas pada tanggal 10 Desember 1977. Pendidikan formal tingkat dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pelita Bandar Lampung lulus tahun 1990. Pendidikan menengah pertama ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTs.M) Darul Arqam Bandar Lampung lulus tahun 1993. Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Bandar Lampung lulus tahun 1996.

Setelah lulus MAPK, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, lulus tahun 2000. Selain mendalami Bahasa Arab di UNJ, penulis juga belajar di LIPIA Jakarta, Program I’dad Lughawi, lulus tahun 1998.

Karya tulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain, Kamus Bergambar Arab-Inggris-Indonesia (Wahyumedia; 2011), Keutamaan Doa dan Dzikir untuk Hidup Bahagia Sejahtera (Wahyumedia; 2005), Buku Pintar Shalat (Wahyumedia; 2008), Berkah Shalat Dhuha (Wahyumedia; 2008), Dahsyatnya Doa Anak Yatim (Wahyumedia; 2010), Wanita Idaman Surga (Wahyumedia; 2012), Shalat Khusyuk Untuk Wanita (Wahyumedia;2011).

Saat ini penulis dianugerahi seorang istri bernama Lia Fitriani, S.Pd. dengan tiga orang putri, Fina Nailatul Azizah, Fanny Nurul Dzihni, dan Maulida Nurul Izzah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

 

Karya tulis:

Juz ’Amma Tajwid
Berwarna & Terjemahannya 

Fakta & Keajaiban
Shalat Subuh

 

 

 


Buku Baru

humaira alfarisi 39 55 41