Panduan Muslim Sehari-hari

Penulis: DR. KH. M. Hamdan Rasyid, M.A. dan Ust. Saiful Hadi El-Sutha, S.Ag.
Ukuran: 16,8 x 24 cm
Tebal: 1160 hlm
Penerbit: WahyuQolbu
ISBN: 978-602-74138-1-8
Panduan Muslim Sehari-hari
Price:
Sales price: Rp265000
Description

Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamin. Rahmat sekaligus anugerah dari Allah SWT untuk makhluk-Nya, khususnya manusia. Yang memberikan pedoman dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sekaligus sebagai solusi bagi kehidupan manusia, hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Islam mengatur semua kehidupan manusia dengan baik dan sempurna, dari perkara-perkara yang paling pribadi sampai perkara social budaya. Semua diatur oleh Islam dengan sangat indah dan mudah. Allah SWT berfirman, "Kami tidak menurunkannya (Al-Qur’an) agar kamu terbebani.” (QS. Thaha: 2)

Rasulullah SAW juga bersabda, “AGAMA ISLAM ITU MUDAH.” Bahkan beliau selalu memilih yang paling mudah apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan. Banyak sekali kemudahan dalam bimbingan Ilahi ini. Apabila Islam yang mudah ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka kita akan melihat keindahan dan kedamaian Islam dalam hidup kita sebagaimana indahnya kehidupan Rasulullah SAW.

Buku panduan lengkap ini berisi antara lain:

  • Akidah (Iman & Islam)
  • Ibadah
  • Mu’amalah
  • Mawaris
  • Akhlak
  • Hukum Pidana dan Perdata dalam Islam
  • Seputar Masalah Islam Moderen (terkini)
  • Dzikir dan Doa lengkap.

Buku Baru

humaira alfarisi 39 55 41